Heeft u last van uw BKR codering?

Wanneer u een codering heeft bij het Bureau Krediet Registratie, kan dit positief of negatief zijn. Een positieve code geeft aan dat u een goed betalingsgedrag heeft, en dat u altijd netjes op tijd betaald. Een negatief betalingsgedrag wordt bestempeld met een negatieve codering. Wat deze codering precies is, hangt af van de reden waarom het betalingsgedrag negatief wordt beoordeeld. Wanneer je te laat bent met betalen, zal je een andere codering krijgen dan wanneer je onvindbaar bent voor de kredieteiser. Hiermee wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende redenen waarom mensen een negatieve BKR codering hebben.

Welke coderingen zijn er allemaal?

Een negatieve codering bestaat uit letter(s) of (cijfer(s). De letters A en H staan voor Achterstandscode en Herstelcode. Een achterstandscode wordt geregistreerd wanneer iemand een achterstand heeft met betrekking tot de betaling. Wanneer dit het geval is, wordt dit doorgaans na 2 of 3 maand geregistreerd. De H van Herstelcode staat voor het inhalen van een betaling die eerst een achterstand was. Wanneer er op de betaling is ingelopen, krijgt deze persoon een herstelcode.bkr-codering

De cijfers die worden toegekend zijn 1, 2, 2 of 4. Code 1 staat voor een betalingsachterstand waarvoor een betalingsregeling is getroffen met de krediet verstrekker. De tweede code staat in het teken van een totale betaling in 1x. Dit houdt in dat het gehele bedrag in 1x moet worden afgelost aan de krediet verstrekker. Er wordt niet betaald in termijnen zoals normaal, maar het gehele bedrag dient in 1x te worden terugbetaald.

De derde code kan twee verschillende kanten op gaan. De eerste is een afboeking, en de tweede is een kwijtschelding. Tot slot de vierde code. Deze wordt toegekend wanneer iemand van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn. Wanneer de krediet verstrekker niet meer in contact kan komen met de desbetreffende persoon, krijgt deze code 4.