Merkonderzoek is de basis van een goede merkbescherming

Verschillende soorten merkonderzoek

Helemaal kosteloos en vrijblijvend kan een merkenbureau een identiek merkonderzoek doen. Als hier niets uitkomt, dan kan er wederom kosteloos een vergelijkend onderzoek worden gedaan. Bij het identieke onderzoek worden er antwoorden gegeven op de vragen: bestaan er identieke geregistreerde merken? En zijn deze merken geregistreerd voor identieke/soortgelijke goederen? Een ander onderzoek dat het merkenbureau aanbiedt is het vergelijkend merkonderzoek. Hierbij zal ook kosteloos een vergelijkend merkonderzoek worden gedaan. Dit onderzoek geeft antwoorden op de volgende vragen: bestaan er overeenstemmende geregistreerde merken? En zijn deze merken geregistreerd voor identieke/soortgelijke goederen? Ten slotte wordt er een extern merkonderzoek aangeboden. Dit kan in enkele gevallen aanbevolen worden. Dit zorgt voor een hoge mate van zekerheid over de beschikbaarheid van het merk.

Waarom is een merkonderzoek aan te bevelen?

De beschikbarheid onderzoeken van het door jou uitgekozen merk is belangrijk om conflicten met andere merkhouders te voorkomen. Een merkenbureau beschikt over de juiste expertise om jou hierbij te kunne helpen en voert een kosteloos en vrijblijvend merkonderzoek voor je uit. De soorten merkonderzoeken zijn hierboven weergegeven. Door het uitvoeren van een merkonderzoek krijg je meer zekerheid of het merk die je wilt laten registreren nog niet door anderen is geregistreerd. Een merken bureau kan je naar aanleiding van het merkonderzoek een advies geven over de beschikbaarheid en de registreerbaarheid van het door jouw gewenste merk.

Wat als het door mijn gekozen merk al geregistreerd is?

Het kan natuurlijk voorkomen dat het door jou gewenste merk al geregistreerd is door iemand anders. Hier kan je helaas niet zoveel aan doen. Je kunt natuurlijk wachten op het moment dat dit merk verlopen is. Dan kan je hier een melding van maken en als zij het niet gaan verlengen dan kan jij het merk gebruiken. Echter komt dit nauwelijks voor en daarom is het aan te raden om samen met het merkenbureau te kijken naar een alternatief.