Reken op de steun van leveranciers

De nieuwe wetgeving heeft veel impact voor koudemiddelen

Een tijdje geleden heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat het gebruik van koudemiddelen op basis van chloorfluorkoolwaterstof versneld uit gefaseerd moet worden. De consequenties van deze verandering is dat er dus een verbod komt op het vullen van koelinstallaties met deze koudemiddelen. Dit betekent dus dat er een ander soort koudemiddel moet worden gebruikt in de koelinstallaties. Dit kan soms duurder zijn of het koudemiddel kan andere eigenschappen hebben dan het huidige koudemiddel. Uitfaseren heeft dus een grote impact voor ondernemers die hier gebruik van maken.

Maar wat is uitfasering?

Vervelend dat de koudemiddelen uit gefaseerd moeten worden, maar wat houdt uitfaseren eigenlijk in. Uitfaseren betekent het langzaam stoppen met de levering van diensten en/of producten. Het proces begint meestal eerst met het staken van het promoten van de producten en/of diensten. Huidige voorraden die er nog zijn van het product worden weggewerkt. Op het moment dat de verkoop van de producten en diensten volledig gestaakt is, is het product helemaal van de markt verdwenen. Schrik niet, want als gebruiker van deze producten en/of diensten hoeft dit niet te betekenen dat je helemaal niets meer kunt. Je kunt namelijk tijdens de uitfasering nog gewoon rekenen op de ondersteuning van leveranciers. Dit maakt de uitfasering nog een beetje draagbaar.

Wat is een alternatief voor deze koudemiddelen?

In heel veel sectoren wordt er gebruik gemaakt van koelmiddelen. Door de eerder genoemde uitfasering kan het erg lastig zijn om precies op de hoogte te blijven van welke koudemiddelen wel en niet verboden zijn. Er zijn twee soorten synthetische koudemiddelen: chloorfluorwaterstoffen en fluorkoolwaterstoffen. De chloorfluorwaterstoffen worden uit gefaseerd omdat deze stof schadelijk is voor de ozonlaag. De fluorkoolwaterstoffen zijn de broeikasgassen die bijdragen aan de huidige klimaatsveranderingen, deze zijn nog wel toegestaan. De fluorkoolwaterstoffen zijn vervangende stoffen voor de uit gefaseerde chloorfluorwaterstoffen.