Twee soorten mogelijkheden bij een onterecht ontslag

Jouw rechten als werknemer bij ontslag

Wat zijn eigenlijk jouw rechten als werknemer bij een onterecht ontslag op staande voet? En hoe hoog is dan de vergoeding die je kunt krijgen? Als werknemer heb je bij een ontslag eigenlijk twee soorten mogelijkheden tegen je werkgever. Je verzoekt de rechter om een billijke vergoeding of je vecht het ontslag aan. In het geval van een verzoek om een extra vergoeding, hoef je als werknemer niet de ernstige verwijtbaarheid van de werkgever voor het gegeven ontslag aan te geven. Je mag namelijk ook aannemen dat bij een onterecht gegeven ontslag hier al aan voldaan is. Bij het vaststellen van de hoogte van de extra vergoeding is de rechter hier vrij in. Hiervoor gelden namelijk helemaal geen formules.

Schakel het advocatenkantoor in Hoorn in

Inmiddels is hier nog steeds geen duidelijke lijn in te herkennen. Wel is duidelijk geworden dat de rechter bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding rekening houdt met de mate van verwijtbaarheid van de werkgever en dat er toch wordt gewerkt met een zogenaamde correctiefactor op de eerdergenoemde transitievergoeding. In deze vergoeding zijn de gevolgen van het ontslag al verwerkt en mogen deze geen rol meer spelen bij de totstandkoming van de extra vergoeding. Dit geldt tevens voor de vergoeding die een werkgever aan werknemer verschuldigd is als er bij een ontslag geen rekening is gehouden met de wettelijke opzegtermijn. De gedachte bij het geven van een extra vergoeding is dat de werkgever zich wel twee keer bedenkt voordat er een werknemer wordt ontslagen op staande voet. Advies vragen is in dit geval dan ook geen overbodige luxe. Daarom is het verstandig om het advocatenkantoor in Hoorn in te schakelen. De advocaten die daar werkzaam zijn hebben veel ervaring met dit soort juridische gevallen. En kunnen jou daarom als geen ander voorzien van de juiste juridische antwoorden.