Type mensen werkzaam in de landbouw

Vrouwen werkzaam in de landbouw

Er zijn meerdere soorten mensen werkzaam in de landbouw. Denk aan de man en de vrouw, jong en oud, maar ook immigranten. Eerst zullen we het hebben over vrouwen die werkzaam zijn in de landbouw. Wellicht zal het beeld van de vrouw als boerin vooral bekend zijn van het programma ‘Boer zoekt vrouw’ en dan de omgekeerde variant waarbij de boerin op zoek gaat naar een man. Dit werd over het algemeen als zeer amusant ervaren maar men werd er ook opnieuw aan herinnerd dat dit de normaalste zaak van de wereld is: de boerin die haar land verzorgd en de beesten die daarbij horen. Niet alleen is het belangrijk om dit te respecteren, ook moeten we dankbaar zijn dat vrouwen dit werk willen doen, er staan namelijk nog genoeg vacatures over om in de agrarische sector te gaan werken. Bovendien wordt het de boer vandaag de dag niet makkelijk gemaakt en moet hij of zij aan veel normen voldoen en het aanschaffen van onderdelen trekker.

Belang van externe werknemers op de boerderij

Met ‘externe werknemers’ wordt hier gerefereerd naar (im)migranten en of asielzoekers. Het is voor de Nederlandse maatschappij maar ook voor de externe werknemers van het grootste belang dat zij aan het werk worden gezet op een Nederlandse boerderij. Dit draagt namelijk bij aan hun integratieproces. Dat niet alleen, de boer en zijn familie kan op deze manier ook ervaring opdoen hoe je om moet gaan met mensen die een andere cultuur achtergrond hebben. Dit kan bevorderlijk zijn voor het algemene welzijn van de mensen in de regionale provincies omdat ze op deze manier wellicht ook een positieve kijk krijgen op buitenlanders. Voor de buitenlanders zelf is het een goede inkomstenbron en zal het ook zorgen voor, zoals eerder aangegeven, voor een betere integratie. Naast dat ze sneller de taal onder de knie zullen hebben zullen ze ook ervaring opdoen met moderne trekker apparatuur. Denk hierbij aan de verlengstuk aftakas of de verschillende soorten tractorstoelen, en dan in het bijzonder de tractorstoel mechanisch.

Boerinnen als normaal

Wellicht moeten we de vrouwelijke variant van de boer, de boerin, wat meer als de standaard gaan zien. Vandaag de dag is er nou eenmaal door modernisering en globalisering meer behoefte aan de vervulling van werkposities door de vrouw. Dit betekent niet dat we moeten verwachten dat vrouwen gelijk elke positie moeten verwisselen met de man en dat de man maar alle familie taken op zich moet nemen. Integendeel, het is uit onderzoek gebleken dat vrouwen beter kunnen multitasken en kunnen leren. Of dit direct van toepassing is op het boerderijleven is niet geheel bekend. Echter, de vrouw zal prima in staat zijn om zich te ontfermen over de werking van een verstevingskap en tevens hoe de motor van een tractor werkt. Als wij als maatschappij dus op een normale manier naar de boerin gaan kijken, zal dit een eerste stap zijn in een beter geëmancipeerde samenleving.