Het belang van veilig werken met een hoogwerker

Een hoogwerker opleiding volgen?

Een hoogwerker opleiding is ontworpen voor medewerkers die gebruik maken van een hoogwerker of die daar in de toekomst gebruik van willen maken. Een hoogwerker is evenals een heftruck een zwaar en gevaarlijk transportmiddel en veilig werken is daarbij ontzettend belangrijk. Daarom is het noodzakelijk dat de medewerker over een hoogwerker certificaat beschikt. Ben jij deze medewerker en wil je graag meer informatie over een hoogwerker opleiding? Neem dan een kijkje op: https://www.blomopleidingen.nl/opleiding/veilig-werken-met-de-hoogwerker/18/.

Hoe zit een hoogwerker opleiding in elkaar?

Tijdens de hoogwerker opleiding leren medewerkers veilig om te gaan met een hoogwerker. Vragen als: op welke manier dient een hoogwerker bestuurd te worden? Hoe kan je ongevallen met een hoogwerker voorkomen? worden uitvoerig besproken. Door medewerkers vooraf grondig te instrueren wordt voorkomen dat tijdens de uitvoering het werk moet worden stilgelegd omdat blijkt dat enkele medewerkers niet over de juiste papieren beschikken. De opleiding is opgesplitst in twee hoofdonderdelen, namelijk de praktijk en de theorie. Om een hoogwerker certificaat te kunnen halen dient er per categorie een examen worden afgelegd. Er zijn drie categorieën: statische boom hoogwerker, mobiele boom hoogwerker en mobiele verticale hoogwerker. Als deze examen met succes worden afgelegd ontvangt de medewerker een hoogwerker certificaat en mag hij/zij zich officieel een hoogwerker bestuurder noemen.

Afwisseling van de theorie en praktijk

Tijdens de hoogwerker opleiding wordt de theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. De theorie omvat de volgende onderdelen: definitie & inzetbaarheid hoogwerkers, modellen & typen, veiligheid & de Arbo-wet, inspectie voor gebruik, selectie volgorde, veiligheidseisen voor het gebruik. De praktijk omvat weer andere onderdelen, zoals: praktijkoefeningen, bewegingen van het hef vlak, uitvoeringsafhankelijke oefeningen, bewustwording van gevaren en risico’s, functietest en visuele inspectie. Het is duidelijk dat al deze onderdelen erg van elkaar verschillen en speciale aandacht vereist. Met name om die reden wordt de praktijk en theorie van elkaar gescheiden.