Verschillende rechtsgebieden van advocatenkantoor Alkmaar

Diversiteit van rechtsgebieden helpt je verder

Zoals je wellicht bekend voorkomt zijn er advocaten werkzaam bij een advocatenkantoor die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied. Zo dus ook bij het advocatenkantoor Alkmaar. Een goed advocatenkantoor is van alle markten thuis. Dit houdt in dat een advocatenkantoor dus meerdere rechtsgebieden aanbiedt. Op het moment dat een klant bij het advocatenkantoor komt kan deze in vrijwel alle rechtsgebieden hulp verkrijgen. Daarom ben je altijd bij het juiste adres bij advocatenkantoor Alkmaar. Er is daar dus altijd wel een juridisch specialist die jouw juridisch geschil samen met jou oplost. Bij het advocaten wordt er goed naar jouw wensen en behoeften geluisterd. Jouw mening telt!

De verschillende rechtsgebieden van een advocatenkantoor in Alkmaar…

Zoals we net al even besproken hadden heeft het advocatenkantoor in Alkmaar ervaring met verschillende rechtsgebieden. Zo is het advocatenkantoor bekend met contractenrecht en algemene voorwaarden. Dit rechtsgebied regelt het opstellen van (zakelijke) contracten en de algemene voorwaarden. Verder werkt het advocatenkantoor met personen- en familierecht, jeugdrecht. Dit rechtsgebied regelt de scheiding, boedelverdeling, alimentatie, huwelijksvoorwaarden en de omgangregelingen. Verder regelt het de curatele en onderbewindstelling, gezagswijziging en gezagserkenning en erfrecht en adoptie. Een ander rechtsgebied van het advocatenkantoor is ondernemingsrecht, dit rechtsgebied voorkomt geschillen door het opstellen van overeenkomsten. Maar ook de overnames, bedrijfsopvolging en de herstructurering komen hierbij kijken. Ook het vastgoed en huurrecht komen kijken bij het Advocatenkantoor Alkmaar. Dit gebied regelt alle juridische zaken die gerelateerd zijn aan vastgoed. Wanneer de belangen van de werkgever en werknemer haaks tegenover elkaar staan kan je ook aankloppen bij het advocatenkantoor. Dit valt namelijk onder het arbeidsrecht. Ook bij het merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht vinden veel geschillen plaats. Dit regelt namelijk de rechten van de bedenker of maker van een product. Ten slotte is sportrecht en sponsoring ook een rechtsgebied van het advocatenkantoor. Dit omvat alle juridische aangelegenheden die zich rond re sport voordoen. Dus welk geschil je ook hebt, bij het advocatenkantoor Alkmaar ben je aan het juiste adres.