Wat gebeurd er met de spullen van de overledene?

Als een dierbare in je vrienden of familiekring overlijdt kan het moeilijk zijn wat er met de spullen van deze persoon gaat gebeuren. Dit kan namelijk liggen aan de nalatenschap, langstlevende testament of gewon testament van de overledene. Met nalatenschap wordt bedoeld de bezittingen van de overleden persoon. Hierbij horen dan ook de schulden van de persoon. Maar ook moet je nadenken over het huis, de meubels, sieraden en de bankrekening. Een langstlevende testament wordt vaak gebruikt door mensen die getrouwd zijn, samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben. Bij dit testament krijgt de partner alles. Bij een normaal testament kan de persoon van te voren op laten schrijven wie wat krijgt.

Wie heeft er nou precies recht?

Als een dierbare komt te overlijden is het soms moeilijk te bepalen wie er nou precies recht heeft op bepaalde dingen. Als er geen testament bekend is komt het erfrecht erbij kijken. Meestal zegt de wet dan dat de familie recht heeft op de hele erfenis. Als de overleden persoon een wettelijk vastgelegde relatie heeft/ had. Dit kan dan zijn door een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Als dit niet het geval is kan het ook zo zijn dat het vastgelegd staat in het testament.

Wat te doen bij het regelen van de uitvaart?

Het is naast het bepalen wie recht heeft ook belangrijk dat de uitvaart geregeld wordt van de overleden persoon. Over het algemeen wordt dit gedaan door de directe familie/ nabestaanden van de overledene. Het is namelijk wel belangrijk dat de uitvaart goed geregeld wordt zodat meerdere mensen goed afscheid kunnen nemen van de persoon.